Web Academy

ברוכים הבאים לWeb Academy.

פה ניתן לתרגל Javascript מתוך הדפדפן בצורה אינטראקטיבית.

ולגמרי בחינם. הממשק והוראות של התרגילים לנוחיותכם הם בשפה העברית.

תרגילים בJavascript - רמה בינונית

1 - מחולל סיסמאות 2 - מספרי פיבונצ'י 3 - ממוצע מספרים 4 - מחשבון פשוט 5 - התחלת טקסט 6 - ספירת אותיות הברה 7 - השוואת אובייקטים פשוטים 8 - מיון מערך לפי תכונה 9 - השוואת אובייקטים עמוקה 10 - כמות מילים בטקסט 11 - הצטלבות אובייקטים פשוטה 12 - מערך בלי איברים מסוימים 13 - מערך בלי כפילות 14 - לשטח מערך 15 - מערכים מצטלבים 16 - להפוך מחרוזת לפרמטר 17 - התחל מילה במחרוזת עם אות גדולה 18 - מציאת מספרים עם 100 בתוצאה 19 - החלף אותיות גדולות וקטנות במחרוזת 20 - להמיר מחרוזת לפי קאמל קייס 21 - שיחרור קאמל קייס ממחרוזת 22 - הכנס מחרוזת לתוך מחרוזת אחרת 23 - לחתוך מחרוזת לחלקים 24 - לספור תת מחרוזות 25 - מיון אותיות במחרוזת לפי א.ב. 26 - לנקות תגים HTML 27 - למסגר טקסט 28 - האם המחרוזת היא פולינדרום 29 - להדפיס מילים בכפילויות מספרים 30 - לחשב פקטוריאל 31 - חישוב משכורת שבועית 32 - מקלדת שבורה 33 - החלפת כוכביות באותיות 34 - לצייר היסטוגרמה 35 - לספור מספר מילים חוזרות באובייקט 36 - לפענח את המטריצה 37 - החלפת אותיות כפולה 38 - מבטאים את האות X 39 - קיבוץ לפי 3 אותיות 40 - האם יש כסף קטן זמין 41 - מספרים ראשוניים בטווח 42 - האם במחרוזת יש מספר 43 - לספור מספר ימים בין תאריכים 44 - למצוא מספר איברים במערך מורכב 45 - למצוא סיפרה 7 במערך מספרים 46 - למצוא מספר ספרות במספר 47 - מעגל כאובייקט 48 - מספר אחרי הנחה