Web Academy

עזרה לממשק התרגיל

הממשק של התרגיל הוא נוח ואינטואיטיבי.הוא מאפשר לפתור את התרגיל בממשק עצמו בלי צורך להעתיק אותו למקום אחר.

בצד ימין נמצא עורך הקוד, מצד שמאל ניתן לראות את תוצאת הקונסול. את התוצאה רואים מיד עם כתיבת הקוד.

1

עורך הקוד. פשוט כתבו את הקוד שלכם בחלונית זו.

 

2

חלונית פליטת הקונסול. כשכותבים קוד בעורך, מיד כל הפלט של הפונקציה console.log יוצג בחלונית זו.

3

פתיחת פופאפ עם ההוראות של התרגיל. הפופאם הזה גם יפתח מיד עם הכניסה לתרגיל. הוא נראה כך:

instructions_popup

4

כפתור החלפת הקוד. כשבוחרים את הקוד הרצוי, הוא יחליף את הקוד בעורך. האופציות הן כאלה:

  • קוד מקורי של התרגיל – אם התבלבלתם וברצונכם להתחיל מחדש, הקוד יוחלף לקוד המקורי (כמו כניסה לתרגיל מחדש).
  • הקוד השמור האחרון שלך – הקוד האחרון שכתבת התרגיל. שימושי אם התחלת קוד, ונכנסת לתרגיל כעבור זמן. הקוד האחרון שלך ישמר.
  • הקוד של הפתרון – פתרנו את כל התרגילים מראש ויש לכם אופציה לראות את הפתרון שלנו. כמובן שרצו לנסות לפתור את התרגיל בעצמכם.
 

5

כפתור הרצת בדיקות. על הלחיצה אליו יפתח פאנל בדיקות קלט / פלא של התרגיל, שיעזור לך להבין איך הפונקציה שכתבת מתנהגת עם סוגי קלט שונים, ויעזור לך להבין טוב יותר איך ממשיכים בפתרון.

הפאנל נראה כך:

אם הבדיקה נכשלה היא תראה כך:

6

קישור חזרה לתרגילים. אם רוצים לבחור לעשות תרגיל אחר, הקישור יוביל לרשימת כל התרגילים.

מאחל הרבה בהצלחה בתירגול Javascript! וכמובן, להנות בדרך.

מקסים ונדרוב – עורך ומתכנת האתר